Choď na obsah Choď na menu
 


29. 12. 2013

Japonské znakové písmo  

 

Japonské znakové písmo sa rozdeľuje na tri časti, ktorými sú hiragana, katakana a kanji. Hiragana a Katakana sú slabičné japonské "abecedy". To znamená že jeden znak znamená jednu slabiku, napríklad か KA, そ SO, ぽ PO a tak ďalej. Niekedy sa môžete stretnúť ešte s Romanji, čo je vlastne latinka a používa sa najčastejšie pri skratkách.

Hiragana sa najčastejšie používa na zápis partikúl, čo sú v Japončine gramatické častice, ďalej ohýbateľných  sufixov slovies, prídavných mien, spojok a podobne, ale dá sa ňou zapísať akékoľvek japonské slovo. Akurát sa ňou nezapisujú slová, ktoré sa zapisujú katakanou. Ďalej  ňou môžeme zapísať  slová, ktoré nie sú až tak používané alebo nemajú kanji znak. Hiraganu sa učia už deti na prvom stupni. Vznikla zjednodušením čínskych znakov "kanji" a dá sa ňou zapísať čítanie akéhokoľvek znaku kanji. Hiragana mala pôvodne 50 znakov, ale neskôr bola zjednodušená a dnes máme 47 hlavných znakov hiragany.

Katakana sa používa pre slová, ktoré boli prebraté do Japončiny z iných jazykov. Najčastejšie to bolo z Angličtiny. Tieto slová majú väčšinou aj podobnú výslovnosť ako v angličtine, napríklad "orenji" z anglického "orange", "teeburu" z anglického "table" a tak ďalej. Katakana môže mať funkciu podobnú ako naša kurzíva. Katakana vznikla tak, že sa z pôvodného znaku kanji začala zapisovať len určitá časť.

Kanji pochádza s Číny. Existuje množstvo kanji znakov, je ich niekoľko desiatok tisíc ale niektoré z nich sa skoro nepoužívajú. Kvôli tomuto problému sa zostavil oficiálny zoznam bežne používaných znakov, ktorých je dnes iba 2 136. 

Radikály sú kmene japonských slov. Každý kanji znak sa dá rozdeliť na dve časti. Jedna časť z tohto slovesa sú radikály, ktoré sú kmene slov a ostatok sú už len prípony, ako je napríklad "masu" (pre zdvorilosť).

• Ako rozoznať hiraganu, katakanu a kanji?

Znaky hiragany sú oblejšie, než katakana. Znaky hiragany a katakany sú oveľa jednoduchšie ako kanji. Katakana je hranatá.

• Ako píšeme hiraganu a katakanu?

Ťahy sa zapisujú zľava doprava, zhora nadol.

• Zapamätajte si :

- V Japonských vetách, keď ich zapisujeme kombináciami všelijakých japonských písiem sa nepoužívajú medzery.

- Japončina nemá veľké ani malé písmo.

- Ručný zápis niektorých japonských znakov sa líši od tlačených, napríklad znaky pre "ki" alebo "sa".

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

meno

(kevin opavsky, 30. 3. 2015 18:16)

Kevin